I den moderna världen är investerare intresserade av att investera inte bara för finansiell avkastning, utan även för social och miljömässig effekt.