Den finländska utbildningen har varit en nationell framgångssaga. Vi är vana att höra hur bra våra unga och vuxna presterar i internationella jämförelser av läranderesultat. Även det finska utbildningssystemets särdrag, såsom förtroende, lärarnas gedigna yrkeskunskaper och kontinuerlig utveckling, har lovordats. Vårt utbildningssystem har en stabil grund, men det måste vidareutvecklas i den alltmer digitaliserade, föränderliga världen.